Vi SocialCare

Familjehemsvård och socionomkonsulter

Nu kör vi igång! Välkomna till tre inspirerande och lärorika dagar.

BVU - utbildning för barnavårdsutredare

Hässleholm den 22 - 23 november 2018. Uppföljningsdag den 24 januari 2019.

Arbetar du idag som socialsekreterare inom barn och familj och känner att du vill ha mer kunskap och fördjupning inom området? Känner du ibland att det är svårt att få ett helhetsgrepp över dina arbetsuppgifter? Känner du ibland förvirring över vad du gör, vad nästa steg är samt vad som förväntas av dig?

DENNA UTBILDNING GER DIG SVAREN!

Under utbildningsdagarna kommer vi att gå igenom:

  • Förhandsbedömningar
  • Utredningsprocessen/hur utreder vi?
  • Bedömning och avslut med eller utan insats
  • Lagstiftning, SoL och LVU m.m.
  • BBIC-dokument
  • Hur bemöter vi en familj?
  • Etiska dilemman
  • Dokumentation

Målet med utbildningen är att du ska få en ökad kunskap, ökad förståelse och känna dig säkrare i din arbetsroll.

Plats Hässleholm Kulturhus, Vattugatan 18, plan 2, föreningslokal.

Kostnad Kursavgiften är 8.900:-/person(exkl.moms) för- och eftermiddagsfika ingår. Kostnad för lunch och ev.logi ingår ej.

Kursledare Viveca Nygren, socionom och Käthe Kempe, socionom.

Kursanmälan skickas till info@visocialcare.se

BVU - utbildning för barnavårdsutredare

Vi SocialCare kommer under 2018 att erbjuda utbildning för socionomer verksamma inom socialtjänsten avseende utredningar jml SoL och LVU kring barn och ungdomar, sk barnavårdsutredningar. Utbildningen riktar sig mot socialsekreterare som nyligen börjat arbeta som utredare eller har jobbat ett tag men vill ha mer kunskap och fördjupning inom området. Utbildningen kommer att äga rum i Lund med socionom Viveca Nygren som utbildningsledare tillsammans med socionom Käthe Kempe. Viveca Nygren har 18 år i branschen och jobbat både som socialsekreterare och som arbetsledare. Käthe Kempe har 15 år i branschen och jobbat både som socialsekreterare och kurator. Vi har även möjlighet att komma till er kommun och hålla utbildningen där, om ni har flera socionomer som har behov och intresse att genomgå utbildningen. Vi kommer att publicera mer information inom det närmsta och hoppas att Ni är spända på en lärorik och intressant utbildning. Har ni frågor eller funderingar gällande BVU är det bara att höra av er till oss så berättar vi mer.