Vi SocialCare

Familjehemsvård och socionomkonsulter

Kontakt

Ring eller maila oss för mer information.


Vi SocialCare

Viveca Nygren
Socionom
Ystad

Tel: 0708-14 77 90
E-mail: info@visocialcare.se

Käthe Kämpe
Socionom
Ystad

Tel: 0708-14 77 98
E-mail: kathe@visocialcare.se

Louise Nygren
Administrativ assistent

E-mail: louise@visocialcare.se